به ما بپیوندید                 

 

یک بند از گات ها ، سرودهای اشوزرتشت و چندین نکته!

 


گات ها ، هات 30 بند 2
ای مردم این حقیقت را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن و ژرف بینی آنها را بررسی کنید ، هر مرد و زن راه نیک و بد را خود برگزینید پیش از فرارسیدن روز واپسین همه بپاخیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید.

 


-----------------

 

دریافت حقیقت به دور از هر گونه تعصب بی اساس و خرافات پوچ

 


اندیشیدن و اندیشه نیک و بکار گیری آن بدست هر مرد و زن ، و نه اجرای احکام بدون هیچگونه چون و چرایی

 


آزادی در اختیار و گزینش راه نیک و بد در زندگی

 


کوشش در گسترش دین زرتشتی و آموزه های زرتشتی برای داشتن جهانی تازه و آبادتر

 

 

 

 

 

اطلاعات اضافی