به ما بپیوندید                 

بازگشت به برگه گات ها

گات ها با فرمت فلش

در این بخش تارنگار سروده‌های گاهان را بند به بند برای شما بازدید كنندگان گرامی آورده‌ایم و شما می توانید با گزینش بند مورد نظر آن بند را در رویه‌ای جداگانه ببینید.

در هر بند همراه با نویسه اوستایی (دین دبیره)، آوانویسی با نگاره‌های زبان شناسی، آوانویسی به پارسی آن و همچنین برگردان به پارسی و انگلیسی بند را نیز آورده‌ایم.

در آوانویسی از نگاره‌های زبان شناسی استفاده کرده ایم و همچنین برای آوانویسی هر بند به پارسی برای نشان داده حروف كشیده و كوتاه و همچنین برخی حروف ویژه، نشانه‌هایی را به الفبای پارسی افزوده‌ایم كه پیوند زیر شما را در تلفظ درست این نشانه‌ها یاری می دهد:

یاد آوری:
هر كدام از بند‌های گاهان به گونه یك فایل با فرمت فلش(Flash) است كه برای دیدن آن به برنامه Flash Player نیاز دارید. این برنامه به صورت پیش فرض بر روی مرورگرهای اینترنتی جدید نصب است، اما اگر از مرور گرهای قدیمی استفاده می‌كنید و یا در رویه‌ی جدیدی كه باز می‌شود نمی‌توانید بند‌های گاهان را ببینید، می توانید از پیوند زیر این برنامه را گرفته و پس از بارگزاری كامل،‌ با بستن مرور گر اینترنتی خود آن را نصب كنید و دوباره به این رویه بازگردید.

(به یاد داشته باشید كه اگر از اینترنت كم سرعت استفاده می‌‌كنید شكیبایی بیشتری نیاز است تا فایل فلش به نمایش درآید،‌ اما بدانید حجم تمامی بندها كمتر از صد كيلو بايت است.)

دریافت راهنما     -     دریافت برنامه فلش پلیر

 

گات ها

 اهنودگات :

هات 28 : ( سرود یکم ، نیایش )

  سرآغاز  - بند 1  - بند 2  -  بند 3 - بند 4  -  بند 5  - بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11

یسنا هات 29 :
( سرود دوم ، برگزیدگی زرتشت )

 بند 1 - بند 2  - بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  - بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11

هات 30 :
 ( سرود سوم ، نیکی و بدی )
 بند 1 - بند 2  - بند 3 - بند 4  -  بند 5  - بند 6  - بند 7  -  بند 8  - بند 9  -  بند 10  -  بند 11

هات 31 :
 ( سرود چهارم ، راهنمایی )
 بند 1  -  بند 2  - بند 3  - بند 4 -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  - بند 8  - بند 9  -  بند 10 -  بند 11  -  بند 12  - بند 13  - بند 14  -  بند 15 - بند 16  - بند 17 بند 18  -  بند 19 - بند 20  - بند 21  -  بند 22

هات 32 : ( سرود پنجم ، گمراهی )
بند 1   -  بند 2 - بند 3 - بند 4 - بند 5 - بند 6 - بند 7 - بند 8 - بند 9 - بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16


هات 33 :
 ( سرود ششم ، دلدادگی به کار )
بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14

هات 34 :
 ( سرود هفتم ، نوسازی )
بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15

اشتودگات :

هات 43 :
( سرود هشتم، خودشناسی و خداشناسی )
بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16

هات 44 :
 ( سرود نهم ، پرسشها و پاسخها )
بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16  -  بند 17  -  بند 18  -  بند 19  -  بند 20

هات 45 :
 ( سرود دهم ، چاره سازی )
 بند 1  -  بند 2  -  بند3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11

هات 46 :
 ( سرود یازدهم ، دشواری های کار )
 بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16  -  بند 17  -  بند 18  -  بند 19

 سپنتمدگات :

هات 47 :
 ( سرود دوازدهم ، خرد افزاینده )
بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6

هات 48 :
 ( سرود سیزدهم ، پیروزی بر دروغ )
بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12

هات 49:
 ( سرود چهاردهم ، گرفتاری و رستگاری )
 بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12

هات 50 :
 ( سرود پانزدهم ، راز و نیاز با خدا )
بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11

وهوخشترگات :

هات 51 :
 ( سرود شانزدهم ، شهریاری نیک برگزینی )
 بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16  -  بند 17  -  بند 18  -  بند 19  -  بند 20  -  بند 21 - بند 22

  وهیشتوایش گات :

هات 53 :
 ( سرود هفدهم ، بهترین آرزو )
 بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9

( نوشتارها به این رنگ تنها سویه پیشنهادی دارند )

 

 گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان ، گات ها به گونه نوشتاری ، 

اطلاعات اضافی