به ما بپیوندید                 

شگفتی و شکوه سیستان ، متن پهلوی با آوانویسی پارسی و ترجمه


متن پهلوی شگفتی و شکوه سیستان با آوانویسی پارسی و ترجمه آن به همراه مقایسه با کار تورج دریایی و سعید عریان. 

برای دریافت این نوشتار ارزشمند با فرمت PDF  از رضا آقازاده ، کارشناس ارشد فرهنگ و زبان های باستانی بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

دریافت


اطلاعات اضافی