دین بهی           Dine Behi

 
    راه در جهان یکی است و آن راستی است    
 

         بازگشت - برگ نخست

سرگذشت اشو زرتشت ، ستاره زرین آمودریا
به روایت علیرضا میبدی ، موسیقی : پری زنگنه

         

خانه یکم     یک - پیشگفتار     دو- یک قبیله ایرانی     سه - فرار دغدو از قبیله     چهار -  پیوستن دغدو به خانوده اسپنتمان     پنج – ازدواج دغدو     شش- کوچ بزرگ آریایی‌ها   هفت – وادی آمویه           هشت-  ستاره زرین به دنیا می‌آید      نه – کودکی‌های ستاره زرین


خانه دوم
    یک – باز خوانی سرودهای ستاره زرین     دو – سال‌های نوجوانی ستاره زرین     سه  -  ستاره زرین 15 ساله می شود     چهار-  جشن زناشویی ستاره زرین
پنج –  زندگی عاشقانه ستاره زرین
     شش-  فرزندان ستاره زرین


خانه سوم
    یک – ستاره زرین از آفریدگار یکتا سخن می گوید     دو -  تشکیل جلسه سری و توطئه علیه ستاره زرین     سه -  ترک زادگاه     چهار – ستاره زرین به شاه نشین بلخ می‌رسد
پنج – ستاره زرین بازداشت می‌شود
     شش-  ستاره زرین راهی زندان     هفت – آشنایی ستاره زرین با دربار     هشت – خشم شاه     نه -  پشیمانی شاه     ده – شاه مجذوب ستاره زرین می‌شود
یازده -  زرتشت و سروده‌هایش گات‌ها
     دوازده - خواستگاری جاماسب از دختر زرتشت


خانه چهارم
     یک – سخنان زرتشت     دو – نوه زرتشت به دنیا می آید     سه - آغاز یک رستاخیز فکری و فرهنگی یکتا پرستی     چهار – اعلان جنگ علیه ایرانیان یکتا پرست     پنج - لشکر کشی به ایران
شش - زرتشت در آستانه ابدیت
 

 
     
     

 

 

   
     راه اندازی شده توسط Dine Behi                                                                                                                                                                              
   (c) دین بهی